Regulamin sklepu ofiga.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zakupu kosmetyków w sklepie internetowym pod adresem internetowym www.ofiga.pl, zwanego dalej „Sklepem”, który obsługiwany jest przez właściciela marki, Best Solution Patrycja Rosłoniec, Kondratowicza 19/4, 03-242 Warszawa, NIP: 5242439400, REGON: 147233368 oraz warunki sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.

§1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest:

a) złożenie zamówienia w Sklepie
b) zapłata za zamówiony produkt

2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).

3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji Sklepu możliwa jest wysyłka towaru do krajów Unii Europejskiej, wyłącznie poprzez firmę kurierską.

§2. Oferta Sklepu

1. Ilość i rodzaj kosmetyków oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

2. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

3. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne oznaczenie producenta.

§3. Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przekaże finalne informacje o szczegółach zamówienia, które zostaną przesłane na wskazany adres mailowy Nabywcy. Poza tym informacja może być również przesłana do Nabywcy poprzez wiadomość SMS na numer telefonu podany przez Nabywcę. Nabywca zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wyniósł on nie więcej niż:

a) 6 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności za dane zamówienie na konto rachunku bankowego Sprzedawcy (o ile zostaną podane wszystkie niezbędne dane do wykonania zlecenia –adres wysyłki oraz telefon kontaktowy dla kuriera).

3. Do czasu realizacji zamówieni należy doliczyć standardowy czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

4. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy mogą mieć wydłużony termin realizacji.

5. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym Nabywcę za pomocą e-maila lub SMS (w miarę możliwości).

§4. Koszt i sposób dostawy

1. Dostawa zamówienia odbywa się za pomocą:

– firmy kurierskiej – koszt 17 zł

2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia.

3. Koszt dostawy zagranicznej jest ustalany indywidualnie, wg taryfikatora firmy kurierskiej. Sprzedawca nie realizuje przesyłek zagranicznych za pobraniem.

§5. Sposoby płatności

1. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:

– Przelewem na konto bankowe. Tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia.

– Poprzez płatności on-line. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy 24

2. Po otrzymaniu zapłaty Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji za pomocą  wiadomości. W przypadku braku wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy w przeciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 3.2 powyżej, zamówienie będzie uznawane za niezłożone.

§6. Odstąpienie od umowy

1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Nabywcy. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, listownie na adres: Kondratowicza 19/4, 03-242 Warszawa z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy.

2. Koszt odesłania przesyłki jest po stronie Zamawiającego.

3. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie po sprawdzeniu stanu odesłanej przesyłki.

§7. Reklamacje

1. Nabywcy służy prawo do złożenia reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru.

3. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu i żądaniem dotyczącym zakupionego towaru, tak aby możliwe było zidentyfikowanie roszczeń Nabywcy. Towar wymieniony na nowy jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w terminie 30 dni.

5. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Kondratowicza 19/4, 03-242 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA”.